Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HDND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

10/05/2021 10:42:49 SA
Cuộc thi trực tuyến (Tuấn thứ 2) tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HDND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 

Các đồng chí CBVC tham khảo để đăng ký tham gia cuộc thi "CNVCLĐ sáng suốt lựa chọn người tài đức để XD đất nước " trên cổng trực tuyến Công đoàn VN, Đc: http://congdoanvietnam.org

Tin liên quan