CBVC-LĐ phòng QLĐT tham gia và đạt giải nhì bóng chuyền hơi CBVC-LĐ năm học 2022-2023

3/14/2023 9:37:44 AM

Chúc mừng đội liên quân Nhà Điều hành đã giành giải nhì tại giải bóng chuyền hơi CBVC-LĐ năm học 2022-2023. Một số hình ảnh tại giải thi đấu của đội.

Media/2014_qldt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202303/Images/z4175854759676-49b5803c713445d3a6458a51def3981b-20230327095657-e.jpg
Media/2014_qldt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202303/Images/z4175854706357-865d1cdba4b492a9d3e6757707b3d028-20230327095656-e.jpg
Media/2014_qldt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202303/Images/z4175854688672-2eb4ff4e88d81961ec5ea11a5b9d2f43-20230327095656-e.jpg

 

Tin liên quan