Đại hội Chi bộ phòng Quản lý Đào tạo lần thứ XV nhiệm kỳ 2022 - 2025

7/26/2022 4:43:36 PM
Ngày 26/7/2022 Chi bộ phòng Quản lý Đào tạo đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ XV nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Ngày 26/7/2022 Chi bộ phòng Quản lý Đào tạo đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ XV nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đại diện ban chấp hành Đảng Bộ Trường ĐH Hồng Đức có Đ/C Lê Hoằng Bá Huyền và Đ/C Lê Đức Đạt tới tham dự Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban chi ủy gồm có 03 đồng chí:

Bí thư chi bộ: PGS.TS. Đậu Bá Thìn - TP. Quản lý Đào tạo

Phó bí thư chi bộ: PGS.TS. Nguyễn Hữu Hậu - PTP. Quản lý Đào tạo

Chi ủy viên: Ths. Lê Thanh Sơn - Chủ tịch Công đoàn bộ phận

Một số hình ảnh tại Đại hội.

Media/2014_qldt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202207/Images/11-20220726044120-e.jpg
Media/2014_qldt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202207/Images/10-20220726044119-e.jpg
Media/2014_qldt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202207/Images/9-20220726044119-e.jpg
Media/2014_qldt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202207/Images/8-20220726044119-e.jpg
Media/2014_qldt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202207/Images/7-20220726044119-e.jpg
Media/2014_qldt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202207/Images/6-20220726044119-e.jpg
Media/2014_qldt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202207/Images/5-20220726044120-e.jpg
Media/2014_qldt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202207/Images/4-20220726044119-e.jpg
Media/2014_qldt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202207/Images/3-20220726044120-e.jpg
Media/2014_qldt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202207/Images/2-20220726044119-e.jpg
Media/2014_qldt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202207/Images/1-20220726044118-e.jpg

 

Tin liên quan