Khai giảng các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2024 (đợt 3)

4/1/2024 8:49:01 AM
Nhằm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển KT – XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, sáng ngày 01/4/2024, Ban dân tộc tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Trường Đại học Hồng Đức và Công ty liên danh Vision tổ chức khai giảng các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 3, 4 tại thành phố Thanh Hóa và các huyện, thị xã theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Media/2014_qldt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202404/Images/bdt-10-20240401100731-e.jpg

Đồng chí Cầm Bá Tường - Phó Trưởng Ban Dân tộc phát biểu tại buổi Khai giảng ở TP. Thanh Hóa

 

Media/2014_qldt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202404/Images/phat-bieu-20240401101326-e.jpg
 

Media/2014_qldt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202404/Images/hoi-truong-quan-hoa-20240401095230-e.jpg

Quang cảnh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc dành cho đối tượng 3 tại huyện Quan Hóa - (đợt 3)

Tham dự có đồng chí đồng chí Lương Văn Hoàn, đồng chí Lê Minh Hành, đồng chí Cầm Bá Tường - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hoá và đại diện Văn phòng Ban dân tộc. Về phía Trường Đại học Hồng Đức có đại diện lãnh đạo nhà trường: PGS. TS Lê Viết Báu - Chủ tịch Hội đồng trường; PGS. TS Đậu Bá Thìn - Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo phòng Quản lý đào tạo; đại diện lãnh đạo các khoa: khoa KT-QTKD, khoa Khoa học xã hội; Đại diện Công ty liên danh Vision; Ban Tổ chức lớp học; các giảng viên giảng dạy và đông đảo học viên tham gia các lớp bồi dưỡng.

Media/2014_qldt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202404/Images/lop-ba-thuoc-20240401095332-e.jpg

Media/2014_qldt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202404/Images/hoc-vien-3-20240401101121-e.jpg

Quang cảnh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc tại huyện Bá Thước - dành cho đối tượng 3 (đợt 3)

Media/2014_qldt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202404/Images/thanh-pho-20240401095948-e.jpg

Quang cảnh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc tại TP. Thanh Hoá - dành cho đối tượng 3 (đợt 3)

 

Media/2014_qldt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202404/Images/bdt-phat-bieu-20240401101033-e.jpg
 
Media/2014_qldt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202404/Images/anh-hai-20240401100011-e.jpg

         Quang cảnh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc tại TP. Thanh Hoá - dành cho đối tượng 4 (đợt 3)

Media/2014_qldt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202404/Images/anh-bau-2-20240401101427-e.jpg

PGS.TS. Lê Viết Báu – Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Hồng Đức giảng dạy tại lớp bồi dưỡng

Media/2014_qldt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202404/Images/thay-thin-20240401101447-e.jpg

PGS.TS. Đậu Bá Thìn – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức giảng dạy tại lớp bồi dưỡng

Media/2014_qldt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202404/Images/thay-thanh-20240401101552-e.jpg

PGS.TS. Ngô Chí Thành - Trường Đại học Hồng Đức giảng dạy tại lớp bồi dưỡng

Năm 2024, khoá bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức tại thành phố Thanh Hoá gồm có 16 lớp (11 lớp cho nhóm đối tượng 3 và 05 lớp cho nhóm đối tượng 4); khoá bồi dưỡng đợt 3 diễn ra từ ngày 01/4/2024-05/4/2024 theo hình thức bồi dưỡng tập trung liên tục 5 ngày/lớp. Các học viên sẽ được truyền đạt 06 chuyên đề: Tổng quan về các dân tộc ở Việt Nam; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Pháp luật và chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vững mạnh; Công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; Công tác quốc phòng an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ngoài ra, các học viên cũng sẽ được tìm hiểu về thực tiễn đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh/thành phố hoặc cả nước; tọa đàm, trao đổi về một số vấn đề cụ thể (cùng các giải pháp) trong thực tiễn công tác dân tộc hiện nay.

Thông qua khoá bồi dưỡng, các học viên sẽ được cập nhật, trang bị kiến thức về dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, chính sách dân tộc, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc./.

 

Tin liên quan